Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/490
Title: Роль публічної дипломатії США у забезпеченні американського лідерства
Authors: Трофименко, Микола Валерійович
Keywords: публічна дипломатія
цифрова дипломатія
Веб 2.0
глобалізація
технологізація
супердержава
великі країни
заступник держсекретаря з публічної дипломатії
public diplomacy
digital diplomacy
Web 2.0
globalization
technologization
superpower
great country
undersecretary of state for public diplomacy
Issue Date: 2015
Abstract: У роботі розглядаються тенденції, закономірності розвитку су-часного світу, робиться прогноз подальшого розвитку міжнародних відносин, ролі дипломатичної служби і дипломатів в діяльності держав, інших акторів міжна-родних відносин. Зазначається, що Сполучені Штати Америки після розпаду СРСР зберігають лідерство, хоча вже й не абсолютне, у всіх сферах життєдіяльності сучасної держави. Аналізується структура та особливості діяльності диплома-тичної служби США в рамках здійснення публічної дипломатії, яка є однією з най-більш професійних, сучасних, ефективних та забезпечує глобальне лідерство США у світі.
Trends, patterns of the modern world development are under con-sideration in the article. Further development of international relations, the role of the diplomatic service, diplomats and other actors of international relations in activities of states has been analized. It is stated that the United States after the collapse of the Soviet Union keep leadership in all spheres of the modern state activities. The structure and characteristics of the US diplomatic service in the context of public diplomacy realization has been analized. It is noted that US diplomatic service and public diplomacy are one of the most professional, modern, and efficient in the world providing US global leadership in the world.
Description: Трофименко М. В. Роль публічної дипломатії США у забезпеченні американського лідерства / М. В. Трофименко // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство : зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 15 трав. 2015 р. : у 2-х ч. / упоряд. Р. Г. Калитчак, З. М. Зазуляк. – Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 136–144.
URI: http://91.250.23.215:8080/jspui/handle/123456789/490
Appears in Collections:Трофименко Микола Валерійович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rol_publ_dyplomatii.pdf397,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.