Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/397
Title: Роль університетської бібліотеки у формуванні іміджу ВНЗ у світовому науковому просторі
Role of university library in shaping the image universities in the world research area
Authors: Янковський, Степан Владиславович
Дейниченко, Олена Василівна
Keywords: інтернаціоналізації освіти
бази даних
міжнародні бази даних
інституційні репозитарії
науково-інформаційний простір
internationalization of education
databases
international databases
institutional repositories
scientific and information space
Issue Date: 2017
Abstract: На сучасному етапі інтернаціоналізації та глобалізації університетської освіти особливе значення має позитивний імідж ВНЗ у світовому освітньому і науковому просторі. При цьому на стан іміджу освітньої установи суттєво впливають, з одного боку, місце університету у рейтингу вузів країни, з іншого, розповсюдження доробку наукової спільноти університету у мережі Інтернет,у т.ч. у вітчизняних і зарубіжних (зокрема міжнародних) базах даних. Розглянемо вплив бібліотеки на формування іміджу ВНЗ за досвідом роботи наукової бібліотеки Маріупольського державного університету (НБ МДУ).
At the present stage of internationalization and globalization of university education is particularly important positive image of the university in the world educational and scientific space. This image of the state educational institutions significant impact on the one hand, place the university in the ranking universities of the country, on the other, distribution reserve the university research community on the Internet, including domestic and foreign (including international) databases. Consider the impact of the library on the image formation by the university experience scientific library of Mariupol State University (MSU NB).
Description: Янковський С. В. Роль університетської бібліотеки у формуванні іміджу ВНЗ у світовому науковому просторі / С. В. Янковський, О. В. Дейниченко // Інтернаціоналізація як фактор конкурентоспроможності сучасного університету : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 25–26 трав. 2017 р. / гол. ред. К. В. Балабанов. – Маріуполь, 2017. – С. 181–184.
URI: http://91.250.23.215:8080/jspui/handle/123456789/397
Appears in Collections:Янковський Степан Владиславович
Дейниченко (Смирнова) Олена Василівна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
yankovskiy_deinychenko_rol_biblioteky.pdf727,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.